• lv
  • en

Nodibinājums

Nodibinājums, arī fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

  • Nodibinājums ir juridiskā persona
  • Dibina viena vai vairākas personas
  • Nodibinājums tiek klasificētas atbilstoši biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatoram, kas apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem un kurā ietvertas 60 darbības jomas.
  • Nodibinājums vienlaicīgi var noteikt un pieteikt vairākas darbības jomas

Papilddarbības veidā mērķu sasniegšanai un darbības nodrošināšanai nodibinājums  tiesīgs veikt saimniecisko darbību.


Aktualitātes

Nav saistītu aktualitāšu

Normatīvie akti

Nav saistītu normatīvo aktu